Omdat alleen vertalen niet wil zeggen dat je elkaar ook begrijpt!

Introductie

In sommige culturen is een compromis een teken van zwakte

Nederlanders kunnen niet goed tegen onenigheid en ruzie. Ze zullen vaak doorpraten tot het compromis is gevonden. Die manier van overleggen noemen wij het poldermodel. Iedereen doet een beetje water bij de wijn, zodat een oplossing alle partijen voldoening geeft. In Nederland wordt dit toegeven niet als een afgang gezien, het is juist moedig als je in staat bent om in te schikken. In veel andere landen met een niet westerse cultuur is toegeven een teken van slapte en eerloosheid, terwijl je er in Nederland juist bewondering mee oogst. Zomaar een kenmerkend cultuurverschil. Dit soort verschillen kunnen oplossingen in complexe en emotionele letselschadekwesties in de weg staan. De Cultuurvertaler probeert bruggen te slaan tussen cultuurverschillen, die leiden tot oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.