Wij zetten de interculturele ruis om in heldere communicatie

Kosten
 

Introductie

Er zijn een aantal factoren dat invloed heeft op de kosten. Zo is het relevant uit welke specifieke cultuur en welk gebied het betreffende slachtoffer afkomstig is en/of de persoon geletterd is. Vanuit dat perspectief zal vastgesteld moeten worden welke specialisten uit het team van de Cultuurvertaler de casus zullen begeleiden. Het winnen van vertrouwen kost soms tijd. Juist op dat gebied zullen eerst bruggen geslagen moeten worden. De verschillende specialismen, zoals de diversiteit in tolkdiensten, brengen ook verschillende kosten met zich mee. Verder bepaalt het gewenste begeleidingstraject welke inzet vanuit de Cultuurvertaler gewenst is. Zo zal een intakegesprek een ander kostenplaatje geven dan een interventie in een langlopend dossier met de nodige communicatieproblemen. Kortom, geen dossier is hetzelfde.

Kostenoverzicht

Quickscan                                                                 €    350,-

Intake                                                                        € 1.000,-

Conflictoplossing                                                       € 3.000,-/€ 5.000,- of € 175,- per uur

Mediation                                                                   € 4.000,-

Begeleiding bij medische onderzoeken                    offerte op basis van vooroverleg

Begeleiding bij arbeidsdeskundige trajecten             offerte op basis van vooroverleg

Maatwerk                                                                  offerte op basis van vooroverleg      

Alle tarieven zijn exclusief BTW