Voor de Cultuurvertaler geen barrières, enkel mogelijkheden en oplossingen

Werkwijze

Wanneer u een casus heeft die de interculturele interventie van De Cultuurvertaler nodig heeft kunt u contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, per e-mail of per post.

De Cultuurvertaler
Ary Schefferstraat 17
7424  DN Deventer
T: 088-1244111
W: www.cultuurvertaler.nl
E: info@cultuurvertaler.nl
 
Na bestudering van de stukken of na een eerste telefonisch overleg zal de Cultuurvertaler een plan van aanpak opstellen en een inschatting maken van de kosten.
Zodra er overeenstemming bestaat over het plan van aanpak en de beoogde kosten kan het traject van start gaan. Afhankelijk van het soort opdracht zullen er tussentijdse rapportages volgen, of direct een eindrapportage. De frequentie en het moment van rapporteren zal in overleg met betrokken partijen plaatsvinden. In bepaalde gevallen zullen rapportages ten behoeve van niet westerse allochtone slachtoffers vertaald moeten worden.